ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE
Oddział Zakopane

PRZEGLĄDY HODOWLANE

 

Sędziowie:

Wiesława Misterka-Kluska - gr. I, gr. V, gr. VI, gr. X

Krzysztof Dobrzański - Owczarki niemieckie

Dorota Pawlikowska-Rosół - gr. II, gr. IV

 

Przeglądy psów ras z wyżej wymienionych grup FCI

organizowane są w oddziale Zakopane na bieżąco

w miarę zgłaszanych potrzeb.

Członkowie oddziału,

którzy chcą przedstawić do przeglądu psa/sukę

rasy z wymienionych grup, powinni:

1. zgłosić chęć przeglądu w oddziale Zakopane,

2. wypełnić i złożyć przesłany wniosek,

3. umówić się na przegląd.

Właściciele psów ras, co do których sędziowie oddziału Zakopane

nie posiadają uprawnień,

sa obowiązani uzyskać zgodę na przegląd

organizowany w innym oddziale.

 

Cennik:

Brakujące trzy wystawy - 580 zł

Brakujące dwie wystawy - 380 zł (należy dostarczyć posiadaną kartę oceny)

Brakująca jedna wystawa - 180 zł (należy dostarczyć posiadane karty ocen)

Rasy polskie - połowa ceny, odpowiednio: 290 zł, 190 zł, 90 zł.

 

Opłaty za przegląd należy wnosić na konto oddziału

bądź w biurze oddziału 

Nr konta:  08 8821 0009 0000 0000 0345 0001

 

Przypominamy, że przystępując do przeglądu

pies musi mieć ukończone 15 miesięcy

oraz spełniać wszelkie inne (poza ocenami z wystaw)

wymagania hodowlane (prześwietlenia, egzaminy, testy).

Osoby z innych oddziałów

proszone są o dostarczenie zgody własnego oddziału.