ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE
Oddział Zakopane

KRAJOWA FESTIWALOWA WYSTAWA POLSKICH OWCZARKÓW PODHALAŃSKICH

Zarząd Oddziału Zakopane serdecznie zaprasza na

FESTIWALOWĄ KRAJOWĄ WYSTAWĘ

POLSKICH OWCZARKÓW PODHALAŃSKICH,

która odbędzie się 15 sierpnia 2021 r.

na Dolnej Równi Krupowej w Zakopanem

przy 52. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich.

Sędzia: Marek Słowik

Serdecznie zapraszamy Wystawców, Hodowców oraz wszystkich Miłośników rasy!

Początek wystawy o godz. 13.30

(biuro wystawy czynne od 13.00).

Opłata - 50 zł (wszystkie klasy).

Wpłaty prosimy uiszczać na konto (do 10 sierpnia)

bądź w kasie biura Oddziału Zakopane.

Nr konta: 08 8821 0009 0000 0000 0345 0001

Wpłaty będą również przyjmowane w dniu wystawy (od 13.00).

 

Zapraszamy do zapisów na wystawę poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10 sierpnia 2021 r.

Zobacz więcej

WYSTAWA PSÓW W ZAKOPANEM

 
 
Zarząd Oddziału ZKwP Zakopane
 
informuje, że Międzynarodowa wystawa Psów Rasowych
 
zaplanowana na 2021 r.
 
została odwołana.
 

Zobacz więcej

PRZEGLĄDY HODOWLANE

 

Sędziowie:

Wiesława Misterka-Kluska - gr. I, gr. V, gr. VI, gr. X

Krzysztof Dobrzański - Owczarki niemieckie

Dorota Pawlikowska-Rosół - gr. II, gr. IV

 

Przeglądy psów ras z wyżej wymienionych grup FCI

organizowane są w oddziale Zakopane na bieżąco

w miarę zgłaszanych potrzeb.

Członkowie oddziału,

którzy chcą przedstawić do przeglądu psa/sukę

rasy z wymienionych grup, powinni:

1. zgłosić chęć przeglądu w oddziale Zakopane,

2. wypełnić i złożyć przesłany wniosek,

3. umówić się na przegląd.

Właściciele psów ras, co do których sędziowie oddziału Zakopane

nie posiadają uprawnień,

sa obowiązani uzyskać zgodę na przegląd

organizowany w innym oddziale.

 

Cennik:

Brakujące trzy wystawy - 580 zł

Brakujące dwie wystawy - 380 zł (należy dostarczyć posiadaną kartę oceny)

Brakująca jedna wystawa - 180 zł (należy dostarczyć posiadane karty ocen)

Rasy polskie - połowa ceny, odpowiednio: 290 zł, 190 zł, 90 zł.

 

Opłaty za przegląd należy wnosić na konto oddziału

bądź w biurze oddziału 

Nr konta:  08 8821 0009 0000 0000 0345 0001

 

Przypominamy, że przystępując do przeglądu

pies musi mieć ukończone 15 miesięcy

oraz spełniać wszelkie inne (poza ocenami z wystaw)

wymagania hodowlane (prześwietlenia, egzaminy, testy).

Osoby z innych oddziałów

proszone są o dostarczenie zgody własnego oddziału.

 

Zobacz więcej

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 

Informujemy, że w dn. 17 lipca 2021 r.
na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
Członków Oddziału ZKwP Zakopane
zostały wybrane nowe władze oddziału
oraz Delegat na Zjazd Delegatów.
 
Po zebraniu ukonstytuowaly się nowo wybrane gremia
w następujących składach:
 
Zarząd Oddziału:
Przewodniczący - Tadeusz Wirmański
Wiceprzewodnicząca ds. Organizacyjnych - Agata Makarska
Wiceprzewodnicząca ds. Hodowlanych - Wiesława Kluska
Skarbnik - Elwira Kaleta
Sekretarz - Izabela Guzik
Członek - Barbara Jasiołek
Członek - Magdalena Karpiel
Zastępcy:
Łukasz Hartabus, Jadwiga Kołdras-Plawecka
 
Oddziałowa Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Krzysztof Dobrzański
Wiceprzewodniczący - Mariusz Cichostępski
Sekretarz - Piotr Nosalski
Zastępcy:
Agnieszka Paciorek, Marlena Strama
 
Oddziałowy Sąd Koleżeński:
Przewodnicząca - Dorota Pawlikowska-Rosół
Wiceprzewodniczący - Maciej Kaliski
Sekretarz - Aneta Bors
Członkowie - Paweł Ciężczak, Jarosław Dobrzański
Zastępca - Marta Strama
 
Delegat Oddziału: Tadeusz Wirmański
 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zebraniu!

 

 

Zobacz więcej