ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE
Oddział Zakopane

Władze Oddziału Zakopane

Władze Oddziału Zakopane oraz Delegat Oddziału Na Zjazd Delegatów zostali wybrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Oddziału ZKwP Zakopane w dn. 17 lipca 2021 r.

 

Zarząd Oddziału

Przewodniczący Zarządu Oddziału – Tadeusz Wirmański

Wiceprzewodniczący ds. Organizacyjnych – Agata Makarska

Wiceprzewodnicząca ds. Hodowlanych – Wiesława Misterka-Kluska

Sekretarz – Izabela Guzik

Skarbnik – Elwira Kaleta

Członek Zarządu – Barbara Jasiołek

Członek Zarządu – Magdalena Karpiel

Zastępcy:

Łukasz Hartabus

Jadwiga Kołdras-Pławecka

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Krzysztof Dobrzański

Wiceprzewodniczący – Mariusz Cichostępski

Sekretarz – Piotr Nosalski

Zastępcy:

Agnieszka Paciorek

Marlena Strama

Oddziałowy Sąd Koleżeński

Przewodnicząca – Dorota Pawlikowska-Rosół

Wiceprzewodniczący - Maciej Kaliski

Sekretarz – Aneta Bors

Członkowie:

Paweł Ciężczak

Jarosław Dobrzański

Zastępca:

Marta Strama

Delegat Oddziału Zakopane

Tadeusz Wirmański

Zastępca Delegata:  Elwira Kaleta

Sędziowie kynologiczni oddziału

Krzysztof Dobrzański– sędzia międzynarodowy (KLIK)

Wiesława Misterka-Kluska– sędzia międzynarodowy (KLIK)

Agnieszka Paciorek - sędzia krajowy (KLIK)

Dorota Pawlikowska-Rosół– sędzia międzynarodowy (KLIK)

Marek Słowik– sędzia krajowy (KLIK)

Rzecznik Dyscyplinarny

Urszula Majewska

Oddziałowa Komisja Hodowlana

Przewodnicząca – Wiesława Misterka-Kluska

Członkowie:

Krzysztof Dobrzański

Dorota Pawlikowska-Rosół

Tadeusz Wirmański

Barbara Jasiołek

Sekcje ras

Sekcja Kierownik
Polskie Owczarki Podhalańskie Tadeusz Wirmański
Owczarki Niemieckie Krzysztof Dobrzański
Pozostałe rasy gr. I Łukasz Hartabus
Gr. II Dorota Pawlikowska-Rosół
Gr. III Dorota Pawikowska-Rosół
Gr. IV Dorota Pawlikowska-Rosół
Gr. V Danuta Miśkowiec
Gr. VI Paweł Ciężczak
Gr. VII Wiesława Misterka-Kluska
Gr. VIII Wiesława Misterka-Kluska
Gr. IX Barbara Jasiołek
Gr. X Wiesława Misterka-Kluska

 

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów

Przewodnicząca - Barbara Jasiołek (instruktor - psy towarzyszące, obedience)

Członkowie:

Krzysztof Dobrzański (sędzia ON, sędzia pracy psów towarzyszących, sędzia IGP)

Aneta Bors (instruktor - psy użytkowe)

Michał Majcher (instruktor - psy użytkowe, licencja pozoranta)

Aleksandra Olesińska (instruktor - psy towarzyszące)

Sekretariat Oddziału

Joanna Gut-Łękawska, Urszula Majewska

Księgowość

Danuta Miśkowiec