ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE
Oddział Zakopane

Władze Oddziału Zakopane

Zarząd Oddziału

Przewodniczący Zarządu Oddziału – Tadeusz Wirmański

Wiceprzewodniczący ds. Organizacyjnych – Jarosław Kozioł

Wiceprzewodnicząca ds. Hodowlanych – Wiesława Misterka-Kluska

Sekretarz – Izabela Guzik

Skarbnik – Elwira Kaleta

Członek Zarządu – Paweł Ciężczak

Członek Zarządu – Barbara Jasiołek

Zastępcy:

Szymon Chyc

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Krzysztof Dobrzański

Sekretarz – Barbara Magiera

Członek – Piotr Nosalski

Zastępcy:

Agnieszka Florek

Oddziałowy Sąd Koleżeński

Przewodnicząca – Dorota Pawlikowska-Rosół

Wiceprzewodnicząca – Aneta Bors

Sekretarz – Jarosław Dobrzański

Członkowie:

Aneta Pałucka

Marek Komperda

Sekretariat Oddziału

Urszula Majewska

Księgowość

Danuta Miśkowiec

Sędziowie kynologiczni oddziału

Krzysztof Dobrzański– sędzia międzynarodowy (KLIK)

Wiesława Misterka-Kluska– sędzia międzynarodowy (KLIK)

Agnieszka Pciorek - sędzia krajowy (KLIK)

Dorota Pawlikowska-Rosół– sędzia międzynarodowy (KLIK)

Marek Słowik– sędzia krajowy (KLIK)

Rzecznik Dyscypliny

Urszula Majewska

Oddziałowa Komisja Hodowlana

Przewodnicząca – Wiesława Misterka-Kluska

Członkowie:

Monika Berger

Krzysztof Dobrzański

Dorota Pawlikowska-Rosół

Tadeusz Wirmański

Barbara Jasiołek

Sekcje ras

Sekcja Kierownik
Polskie Owczarki Podhalańskie Tadeusz Wirmański
Owczarki Niemieckie Krzysztof Dobrzański
Pozostałe rasy gr. I Łukasz Hartabus
Gr. II Dorota Pawlikowska-Rosół
Gr. III Dorota Pawikowska-Rosół
Gr. IV Dorota Pawlikowska-Rosół
Gr. V Danuta Miśkowiec
Gr. VI Paweł Ciężczak
Gr. VII Wiesława Misterka-Kluska
Gr. VIII Izabela Tynor
Gr. IX Barbara Jasiołek
Gr. X Wiesława Misterka-Kluska